کانال هشتگ های داغ توئیتر فارسی

۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

دریاچه تهران

یعنی پایتخت مملکت رو آب برداشت تا یک ذره بارون اومد...
دیگه با اون وضع ترافیک و حجم آب در مترو و با توجه به زیرساختهای شهری مثل تهران اتفاقاتی ترسناک چون
نشست زمین هم حتی قابل تصور بود.به هر حال هر چه بود بخیر گذشت و ماجرا فعلا حل شد.
شهرداری تهران دیروز اعلام کرده بود که حجم آب ورودی به خط چهار مترو ۵۰۰ هزار متر مکعب بوده و ارتفاع 
آب به ۱۸ متر رسیده است.
اما اینجاست که همه متخصص میشوند.معصومه ابتکار میگوید در تهران خاکی برای جذب نمانده است و این به
علت آن است که سطح خیابان ها آسفالت و کانالها بتنی هستند!!
یعنی بقیه پایتخت های دنیا هنوز مال رو هستند و کانال های آبشان از پلاستیک است ؟!
این تازه در حالیست که حسن بیادی نایب رییس شورای شهر اظهار کرده که اصولا مشکلی در کار نبوده است و 
چمران رییس همان سازمان اعلام کرده که مشکل از ترک برداشتن بتن کانالهای آب بوده  و در مجموع این سه 
نفر در یک جا کار میکنند و هنوز نمیتوانند یک نظر کارشناسی یکسان بدهند و به همین سان است که شهر 
به زیر آب رفته و تبدیل به دریاچه شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر