کانال هشتگ های داغ توئیتر فارسی

۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

نخبه نامحسوس

خب یک طرح زیبای دیگه به طرحهای نامحسوس دولت جمهوری اسلامی
اضافه شد...طرح شناسایی نامحسوس دانش آموزان نخبه
علت نامحسوس بودن این است که دانش آموز نفهمد که نخبه است و
اگر قابلیت خنگ بازی هم دارد از خودش بروز دهد...
به عبارت دیگر وقتی متوجه این موضوع نشود دچار غرور نشده و به روند
نخبه ایت خودش بدون حس خود برتر بینی ادامه میدهد...
در واقع با اجرای این طرح قرار است که اگر کسی نخبه است برای خودش
است و هیچ منتی به سر جامعه ندارد و جامعه و دولت هم هیچ کاری به
کار او ندارند.
در این طرح آنها به صورت ساکت شناسایی میشوند.یعنی قبلا رسم بود
که وقتی شناسایی میشدند از پشت بلندگوی مدرسه این مساله اعلام
میشد و همه میفهمیدند.اما در طرح کنونی اگر بیست بگیرد به او میگویند
که تجدید شده و اگر امکان داشت با خط کش به کف دست او زده تا قدر
عافیت را بداند.
نکته آخر در مورد این طرح هوشمندانه هدایت نامحسوس دانش آموز است
که اینها فقط از دولت خدمتکار بر می آید و از دست ما کاری ساخته نیست.

احتمال قوی آنکه ممکن است در سن سی یا چهل سالگی که فرد به زحمت
نان خانه را در می آورد و چند سر عائله دارد و کلا مسیر زندگی اش عوض
شده یک دولتی شاید سر کار بیاید و به او بگوید که فلانی تو نخبه بودی ولی
بهت نگفتیم که دچار غرور نشوی !!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر