کانال هشتگ های داغ توئیتر فارسی

۱۳۹۲ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

رفسنجانی ؛ مردی برای لوس شدن

ظاهرا بعد از مدتها مسجل شد برای هاشمی رفسنجانی که دیگه خامنه ای به او اعتمادی نداره و به شکل بهتر
به نظرات او نسبت به اینکه وضع مملکت روبراه نیست کوچکترین توجهی نمیکنه ...
رفسنجانی تازه متوجه حضور فراگیر سپاه شده و از سویی دیگه هم به شدت خودش رو برای خامنه ای لوس
کرده و نامزد شدن برای ریاست جمهوری رو رد کرده و حل مشکلات رو با هماهنگی خامنه ای ممکن میدونه !!
رفسنجانی سابق بر این به شیوه ای غیر مستقیم خودش رو لوس کرده و اینکه دلش میخواد تا آخر خط در کنارش
بمونه رو مطرح کرده بود و پیش از این هم باز به شیوه ای تکراری و غیر مستقیم هم نسبت به اعمال گذشته
اظهار پشیمانی کرده بوده ( ظاهرا در برابر مردم ) و پیش از این هم متوجه نفوذ و قدرت خامنه ای شده بود.
رفسنجانی از قدرت سپاهی که زمانی خودش در ایجادش نقش داشته و حمایت کرده و از قبالش جنایتها و 
ثروت اندوزی ها کرده بود ، متعجب شده و باز هم تازه گویا متوجه شده که در تمام زمینه ها سپاه دست داره
و به کمتر از کل ایران که تقریبا هم در اختیار داره راضی نیس !
به نظر میاد هاشمی رفسنجانی ، فردی است که شاید بر اثر سن و تجربه در نقطه ای بین بازگشت به مردم و 
باقی ماندن در کنار رفیق روزهای دورش وامانده ، و در واقع شجاعت حرکت به یکی از طرفین رو هم نداره،
چرا که در یک سو مردمی هستند که او سالها در حقشان ، ظلمها و جنایتها کرده و با وضع موجود احتمال 
سقوط رژیم هم دور از ذهن نیست ، شاید شورشی مردمی !! 
و از سوی دیگر خامنه ای که خود او روی کارش آورده ، نه تنها رفیق نیست بلکه قدرت خودش رو هم داره 
به او دیکته میکنه ، حال اگه با او بمونه و نظام سقوط کنه و او در کنار خامنه ای باشه ، معلوم نیست چه 
سرنوشتی براش رقم بخوره و اگه سمت مردم بیاد و نظام سقوط نکنه هم سرنوشت جالبی براش رقم نمیخوره!
لا اقل فائزه و مهدی هاشمی ، قدری از این زهر قدرت رو چشیدن !
آیا هاشمی قادره که مرکز تعادل رو رها کنه ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر