کانال هشتگ های داغ توئیتر فارسی

۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

موسوی،رییس دولت کم توقع جمهوری اسلامی

روزنامه اعتماد یه مصاحبه ای رو ترتیب داده با عباس سلیمی نمین که یه زمانی از طرفدارای احمدی نژاد بوده و یه 
زمانی دستی در روزنامه نگاری هم داشته و رییس دفتر مطالعات تاریخ هم هس...موضوع از این قراره که میخوان 
بررسی کنن ببیینن چی میشه که بعد از یه مدتی رییس جمهور مملکت که معتمد نظامه یهو تبدیل به اپوزوسیون 
الکی نظام میشه(البته اون الکیش رو اونا ننوشتن) و تو روی رهبری وامیسه و تصمیم میگیرن که قانونو دور بزنن
و قدرت بیشتری به دست بیارن!!!
بعدش که یکم صحبت گرم میشه مصاحبه کننده به میرحسین موسوی اشاره میکنه به عنوان رییس دولت که آیا
اونم مثل خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد زیاده خواه بوده و سلیمی نمین جوابش منفیه ...اون میگه که موسوی علاوه
بر خدماتی که تو جنگ هشت ساله داشته و علیرغم دگماتیزم دولتی که داش هیچ وقت برای باقی موندن در قدرت
زیاده خواهی نکرد!!!
سلیمی اشاره میکنه که بعدها گروههای سیاسی (اصولگراها)به بهانه بهتر بودنشان شروع به فعالیتهای اقتصادی
(وزارت اطلاعات) میکنن تا با پولش بقای خودشونو تضمین کنن....بعدها مساله القائات اطرافیان و جاذبه رابطه
با غرب هم بیشتر باعث میشه که سه رییس جمهور،جمهوری اسلامی خود محور شن!!
در طول این مصاحبه ما میفهمیم که هاشمی سادگی کرده و گول افراد سود جوی دور و برش رو خورده و بعدتر 
مصاحبه گر رسما خاتمی رو تدارکات چی معرفی میکنه و در آخر هم متوجه میشیم که احمدی نژاد واسه این یازده
روز قهر کرده بوده،چون نذاشتن با عزل اژه ای به وزارت اطلاعات نفوذ کنه !!!
منظور از این حرفا چی میتونه باشه ؟!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر