کانال هشتگ های داغ توئیتر فارسی

۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

کودکان بی هویت

میدانیم که به هر حال اتباع افغانستان در ایران زندگی میکنند و به هر ترتیب تشکیل خانواده به عنوان یکی
از نیازهای انسانی آنها مطرح بوده و آنها نیز در طول سالیان به این کار مبادرت ورزیده اند.
مشکلی که وجود دارد این است که حاصل این ازدواج ها قطعا کودکانی خواهند بود که به دلیل اینکه غالبا
پدر افغان او فاقد هویت رسمی در ایران میباشد او نیز از چنین امکانی بهره مند نبوده است.
یکی از فعالان حقوق کودکان در مصاحبه اش با خبرگزاری دانشجویان این نکته را مطرح کرده است که 
حدود سی هزار ازدواج زنان ایران با اتباع افغان در ایران به ثبت رسیده است که از این میزان از میان
دوازده هزار ازدواج ثبت شده،سی و دو هزار کودک بی شناسنامه به جا مانده است.این در حالیست که 
این آمار مربوط به ازدواج زنان ایران با افاغنه هست و عکس این یعنی ازدواج زن افغان با مرد ایرانی
آمار دقیقی ندارد.و البته پیش بینی میشود که حدود صد هزار کودک بی شناسنامه باید وجود داشته باشند.
کودکانی که غیر از فقر و بی هویتی از پذیرش در جامعه هم باز میمانند.از حق تحصیل محروم میشوند
که خود به مسئله فقر بیشتر دامن میزند و در مجموع زندگی در دنیا جهنمی برایشان خواهد شد.
این فعال ضمن اشاره به عضویت ایران به پیمان نامه حقوق کودک و مواد دو و هفت این پیمان جهت 
هویت دار کردن کودکان توسط دولتها اظهار امیدواری میکند که لایحه ای که به مجلس فرستاده شده
تصویب شده و با اجرای صحیح قانون و در کمترین زمان ممکن این کودکان با کمترین پیچیدگی اداری
دارای شناسنامه و هویت شوند ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر