کانال هشتگ های داغ توئیتر فارسی

۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

رانندگی بازی

به شکلی می توان گفت که با توجه به توضیحات مبسوط رییس پلیس راهور تهران،رانندگی در سطح تهران
مثل یک بازی کامپیوتری یا همان رایانه ای شده است...چرا؟!
شعار امسال این نیروی پلیس بهبود رفتار ترافیکی و هوشمند سازی است.تا اینجا با یک شعار روبرو هستیم
وخطر خاصی ندارد.قرار است هشتاد هزار راننده تاکسی امسال برای تردد آموزش ببینند...خوب خیلی عالی!
آموزش به عابر،راننده و موتور سواران هم در دستور کار است.فکر کنم امسال همه تو خیابون در حال 
آموزش راهنمایی رانندگین !!تازه راننده نمونه هم هر هفته انتخاب و مورد تشویق قرار میگیرد...فقط فکر
کردن لحظه ای به این مسئله ...یک روز جلوی شما رو تو خیابون پلیس میگیره و وقتی از ماشین پیاده میشید
دوربین میاد جلو :"بله شما این هفته به عنوان راننده برتر انتخاب شدید...حستون چیه در این لحظه...اینهم
یک عدد عکس آقا و کتاب توضیح المسائل به عنوان جایزه تون....!!!چه پیغامی دارید برای آمریکا و اسرائیل؟
آیا حاضرید خواننده هتاک رو ترور کنید ؟!!..........."
قرار شده که دوازده تقاطع در سطح شهر هوشمند بشوند...یعنی چه ؟توضیح خاصی داده نشده است اما ظاهرا
یک سری قبض های جریمه که در منزل اومد احتمالا به همین قضیه مربوط میشود.توقف روی خط عابر بیست 
و عبور از چراغ قرمز صد هزار تومان جریمه دارد و همین طور پنج نمره منفی از امتیاز کسب میشود.
اگر از بین خطوط حرکت نکنید یکی از جوناتون کم میشه و اگر مسافر سوار کنید و کرایه نگیرید بونوس داده 
میشه و میرید برای مرحله بعد!!
قرار شده که یک عالمه جای پارک ساخته شود تا از تخلفات ساکن معروف به "دوبل" جلوگیری شود.
موتور سواران آموزش میبینند و همه آموزش میبینند ...مثل این هست که تو هر مرحله که بسوزید یا به 
عبارت ساده تر چنانچه خودرو و یا مدارک توقیف شود به مرحله آموزش میروید و دوباره همان کارها را باید
تکرار کنید.
دو تا گروه تشکیل شده که راجع به کارشان دقیقا توضیح خاصی داده نشده است یکی گروه شکار و دیگری 
گروه ضربت ...به هر حال گفته شده که اینها در رابطه با ترافیک هست.پس چنانچه در حین حرکت متوجه 
ضربه ای چیزی شده اید یا میشوید زیاد ناراحت نشید اینها دارن به ترافیک کمک میکنند.
از مواردی که از امتیازتان کم خواهد کرد و خوب هم نیست رانندگی در حین مستی و نقص چراغ خودرو و 
نصب لامپهای غیر مجاز،ورود ممنوع و سرعت غیرمجاز است.
در بخش های پایانی هم پلیس بر این عقیده است که بیش از نیمی از کشته شدگان حوادث رانندگی عابرین 
هستند و دلیلش هم این است که عابران از هرجایی که میخواهند تردد میکنند.بلکه عابران باید از جایی که
میخواهند تردد نکنند و از جایی که نمی خواهند تردد کنند تا در این صورت کمتر آسیب دیده و مسئولیت این 
که یک خودرو یا موتوری از رویشان رد شود با خودشان است،چرا که عابران رد میشوند و نباید رد شوند
چون یا خودرو با او برخورد میکند و اگر نکرد نیروهای دیگری هم هستند مثل گشت ارشاد و بسیج و ...
که کلا با عابر برخورد میشود....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر