کانال هشتگ های داغ توئیتر فارسی

۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

مصیبت نقوی

این روزها بازار نقی و شاهین نجفی و قضیه ارتداد و کل این قضیه نقل هر محفل و عضو ثابتی از اخبار
و فیسبوک نوشته ها شده است.گروهی به دنبال گردن زدن نجفی هستند و گروهی دیگر در حمایت از او
بیانیه میدهند و مبارزات فیسبوکی با طرفداران شریعت به صورت مباحثه میگذارند.
داستان از یک کمپین در فیسبوک آغاز شد،زمانی که کمتر از هزار نفر در آن عضو بودند وارد آن شدم 
و مطالبی را میخواندم که متفاوت بود و قصد داشت تابو شکنی کند به شیوه طنز.
مدتی که گذشت گروههایی وارد آن شدند و مثلا جنگهای سایبری شروع شد و ما هم از گزند تهدیدهای
افراد تندرو در امان نبودیم اما مسئله ای نبود که از آن واهمه داشته باشم،چرا که  شبیه یک شوخی
بیمزه است که یک نفر آن طرف دنیا تو را تهدید به مرگ کند هر چند که نزدیک به عمل باشد.
جواب من هم به آن افراد کم و بیش این بود که اینها یا خیلی بیکار هستند و یا گماشته جمهوری اسلامی
و یا اصولا هر دو....
اما به هر طریق این تابوشکنی و به استهزا گرفتن خرافات دینی،آن هم به روش مستقیم ادامه داشت
تا اینکه شاهین نجفی ترانه معروفش که به نظر شخصی من خیلی هم توهین آمیز نیست را خواند و 
این شد دستمایه افراط گرایان اسلامی مرزهای ایران.
تبلیغات به قدری شدید شد که تقریبا تمامی موضوعات مهم و انسانی از یادمان رفت.شاید اعدام  پر از
ابهام جمالی فشی با آن پاسپورت جعلی اش و در گذشت منصور رادپور از جدی ترین اتفاقات در 
همین کوتاه زمان باشد و درست همین زمان که مطلب را مینویسم حسین رونقی هم اوضاع مناسبی
ندارد و فقط تنها قدری از تب نقویت کاسته شده و در عوض جمهوری اسلامی سوار کار شده است.
موجی از تبلیغات و فتاوی به راه افتاده که آخرینش را جعفر سبحانی در قم داده است.
قضیه آنقدر بزرگ شده که سامرا اعلام میکند که آماده پذیرایی از زائران میباشد که معنی اش این 
است که مبالغ قابل توجهی پول قرار است خرج شود.
ارتباط کاربران ایرانی شبکه اینترنت با دنیا در ساعت ده شب به مدت ده دقیقه با جهان قطع شده 
و ده دقیقه تمام فقط نوحه و ناله پخش خواهد شد(ایرنا).که در عین حال که با هزینه از پول نفت 
انجام شده است در عین حال نوعی تست برای فیلترینگ سراسری و اینترنت ملی هم هست.
اما خودشان هم در تعریف نقی ناتوانند و مثلا در خبری که مهر منتشر کرده نقی را اینگونه 
معرفی میکند:
"پیشوای دهم شیعیان یکی از پیشتازان تقوا و دانش و کمال است که وجودش مظهر فضائل اخلاقی
و کمالات نفسانی و الگوی حق جویان و ستم ستیزان است.او برای نشر احکام اسلام،آموزش و 
پرورش،شناساندن مکتب و مذهب جعفری و تربیت شاگردان و اصحاب گرانقدر گامهای بلندی
برداشتند."
اما این آخوند مشخص نمیکند که این اصحاب ارزشمند چه کسانی بودند و کجا بوده اند تا الان و 
منشا چه خدماتی شده اند.و نمیگوید که نقی مظهر کدام فضایل اخلاقی و دانش و کمالی بوده که
 بعدها الگوی حق جویان شده!مگر آنکه به همان گامهای بلند اکتفا کنیم !!
کماکان حوزه دین منشایی است برای کلی گوییها که انسان قرن حاضر را به بند میخواهد بکشد و 
بگوید که همه این خرافات را چشم و گوش بسته باور کن تا من جیبهایم را از پول پر کنم و مثل 
ریگ در اینجا و آنجا خرج همین خرافات کنم تا تو آن را باور کنی و من بتوانم از این طریق 
آزادیت را به بند بکشم،چرا که تو اصولا آن را باور نداری.
تنها یک نکته که در فیسبوک کمپین نقی نوشتم امروز که به واقع هدف کمپین یادآوری بود به 
میزان کافی یادآوری شد و فضای خفقان و فشار بر مردم بیشتر شد.
گاهی بزرگ کردن برخی چیزها باعث میشود که رویدادهای بزرگ را به راحتی نبینیم...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر