کانال هشتگ های داغ توئیتر فارسی

۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

نوروز به سبک دوشنبه

پرده اول:
احمدی نژاد شنبه به دوشنبه رفته تا از کوروش هخامنشی و فردوسی
حمایت کند و در طول داستان او متوجه میشویم که آنها همه کارهایشان
به خاطر نجات اسلام بوده است!!!

"فردوسی مکتب پیامبر گرامی اسلام را نجات داده و بار حقیقی این مکتب را 
از دوش نااهلان برداشته و بر دوش ملت ایران گذاشت و این ملت نیز الحق 
به خوبی از عهده ایفای این مسئولیت برآمد."!!!!
یعنی آدم به فکر می افتد که برود سروقت فردوسی و از او بپرسد که آیا این بود 
"آن آرمانهای تو" ؟
یعنی کافیست که یکبار شاهنامه را بخوانی و ببینی آیا چنین خزعبلاتی که احمدی نژاد میگوید
هم درون شاهنامه بوده و ما خبر نداشتیم ؟
بسی رنج بردم در این سال سی 
عجم زنده کردم بدین پارسی ...
سوال دیگری که مطرح میشود این است که ملت ایران دقیقا چه باری به دوشش گذاشته شده 
بوده و از عهده ایفای آن هم بر آمده است ؟
مگر اینکه منظور از آن تحمل زور و ستم،نشنیده گرفتن دروغها و دروغگوها،نادیده گرفتن
چپاولها و غارتگریها و دزدان حقوق ملت و تحمل اجرای قوانین ضد بشری باشد...
احمدی نژاد که به همراه دوستان همیشگی اش  بقایی و مشایی و هاشمی ثمره و صالحی 
به این سفر رفته بود همراهی روسای جمهور تاجیکستان،افغانستان،پاکستان را نیز داشت.
پرده دوم:
بعد از ظهر یکشنبه در دوشنبه در ترمینال اتوبوسها مردی با سابقه در حال فرار از دست
ماموران پلیس ناگهان خود را منفجر میکند.
این اتفاق دقیقا بعد از جشن نوروز فوق الذکر واقع شده است.
نتیجه ای که میخواهد به ذهن بدهد این است که صحبتهای احمدی نژاد به مذاق عده ای 
خوش نیامده و این یک اعلان خطر است.
شباهت آن با دیگر عملیات لو رفته جمهوری اسلامی در ماههای اخیر درخور توجه است.
واقعیت این است که این بازیها خیلی خیلی نخ نما شده است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر